• info@turbopar.eu

  • +48 508 302 930

Projektowanie, inżynieria elektrowni i kotłówProjektowanie, inżynieria elektrowni i kotłów

NASZE USŁUGI

Elektrownie i Kotły - Projektowanie Inżynieryjne
Biuro Projektowe Biomasy, Przetwarzania Odpadów na Energię, Spalania, Biogazu

Schematy przepływu pary, symulacja cyklu pary, diagramy bilansu cieplnego i diagramy bilansu wodnego

Elektrownie oparte na turbinach parowych, turbinach gazowych, silnikach, kotłach, farmach wiatrowych, słonecznych

Obliczanie obciążeń, modelowanie 3D, opracowywanie (Eurokod 3, 4, 5, 9, EN 1090, EN ISO 17659)

Projektowanie konstrukcji betonowych (Eurokod 2, kod modelu fib, EN 206-1, EN 10080, EN13670 itd.)

Obliczenia i specyfikacje rurociągów, widok 3D

Podstawowe inżynieria, szczegółowe inżynieria

Automatyka sterowania, oprzyrządowanie

Ogólny układ obiegu wodno-parowego,obwód skraplacza

Inżynieria projektowania elektrowni i kotłowni, P&ID

NASI KLIENCI

Którego możemy być użyteczne jako outsourcingu twórcom projektu?

WYKONAWCY

<b>WYKONAWCY </b> 01

FIRMY ARCHITEKTONICZNE I PROJEKTOWE

<b>FIRMY ARCHITEKTONICZNE I PROJEKTOWE </b> 02

PRODUCENCI WYKORZYSTUJĄCYCH STRUKTURY TEKLA, REVIT, CAD

<b>PRODUCENCI WYKORZYSTUJĄCYCH STRUKTURY TEKLA, REVIT, CAD</b> 03

WYTWARZANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

<b>WYTWARZANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH</b> 04

PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH

<b>PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH</b> 05

PRODUKCJA FASAD SZKLANYCH

<b>PRODUKCJA FASAD SZKLANYCH</b> 06